Som únics

Resultat de l’esforç, el treball i la cerca de l’excel·lència, a La Jabugueña estem satisfets de ser una de las poques empreses que compleix amb 6 factors diferenciadors que fan únics els nostres productes.Marca Parque Natural, distintiu de qualitat

Marca Parque Natural, distintiu de qualitat que atorga la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a aquells productes artesanals i naturals, així como serveis turístics (allotjament, restauració i turisme actiu) que s’elaboren o presten a l’interior dels Parcs Naturals Andalusos i les seves àrees d’influència socioeconòmica.Segell exclusiu de Jabugo gravat a foc

Segell exclusiu de “Jabugo” gravat a foc. Únicament 4 empreses en el món ho poden fer, la Jabugueña és una d’elles.Segell Jabugo

Segell Jabugo. Només 4 fabricants en el món poden gaudir d’aquest gran privilegi per trobar-se en un emplaçament únic como és Jabugo. Únicament aquells que poden garantir que els seus productes procedeixen de porcs sacrificats i posteriorment processats en la seva totalitat (salaó, curació i envelliment en bodega) exclusivament en el terme municipal de Jabugo. Garantim un origen, un procés artesanal i una forma mil·lenària de produir pernils.Jamón de Huelva

 

Membre productor del Pernil Ibèric de Gla D.O.P. Jamón de Huelva tant en la seva vessant de sacrifici como de producció.Denominació Original Jamón de Huelva

Llista Marco (RD 265/2008) i Norma BRC
REAL DECRET 265/2008, pel que s’estableix la Llista Marco d’establiments registrats per a l’exportació, determina les condicions higiènic – sanitàries que han de complir les empreses que estiguin interessades en exportar els seus productes a països del mercat extracomunitari que exigeixin requisits especials als previstos pel mercat intracomunitari.

La norma BRC és un sistema de seguretat alimentària desenvolupat per la distribució minorista britànica. El certificat BRC és exigit per grans companyies de distribució, sobre tot quan l’empresa desitja exportar al Regne Unit.

La Jabugueña disposa dels següents certificats:
- A les seves instal·lacions de Jabugo: Llista Marco i BRC com a indústria càrnica.
- A les instal·lacions de Lleó: Llista Marco a la industria càrnica i a l’escorxador. Llista Marco i BRC en el sacrifici i especejament.

- A les instal·lacions de Girona: Llista Marco com a centre de reenvasat (cobrint les activitats de desossat i llonza en productes curats de llarga maduració).

 

 

 Lista Marco RD 265/2008

Control absolut de tots els processos de la seva elaboració (C.A.P.) de principi a fi.
Cria, sacrifici i selecció, especejament, salaó tradicional i curació natural. Tot plegat amb un rigorós control sanitari, traçabilitat, tast i emmagatzematge, en les nostres pròpies deveses i instal·lacions. De principi a fi, hem tancat el cercle perfecte.Certificat D.O.P Jamón de Huelva

 

 

 

Certificat BRC Los Romeros de Jabugo

 

 

Certificat BRC Matadero

 

 

 

 

 

 

 

Certificat ARAPORCEI