Àmbit d'actuació

Àmbit

La Jabugueña posseeix la corresponent homologació per a vendre els seus productes als següents països:

 

- ARGENTINA

- AUSTRÀLIA

- XILE

- HONG KONG

- JAPÓ

- PANAMÀ

- PERÚ

- SANTO DOMINGO

- URUGUAY

- BRASIL

 

i a la UNIÓ EUROPEA.

Àmbit d'actuació