Àmbit d'actuació

Àmbit

La Jabugueña posseeix la corresponent homologació per a vendre els seus productes als següents països:

 

- ARGENTINA

- AUSTRÀLIA

- BRASIL

- CANADÀ

- COLÒMBIA

- COREA DEL SUD

- GUATEMALA

- HONDURES

- HONG KONG

- JAPÓ

- LÍBAN

- MÈXIC

- NOVA CALEDÒNIA

- NOVA ZELANDA

- PANAMÀ

- PERÚ

- SANTO DOMINGO

- TAILÀNDIA

- URUGUAI

- XILE

 

i a la UNIÓ EUROPEA.

 

 

 

 

Àmbit d'actuació