AVÍS LEGAL:

INFORMACIÓ GENERAL

 

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que "lajabuguena.com" és un domini de l'empresa Productes La Jabugueña SL, i que La Jabugueña és també una marca registrada propietat de Productes La Jabugueña SL (des d'ara La Jabugueña), una societat registrada al Registre Mercantil de Girona, Volum 1098, Foli 31, Full GI 19802, amb CIF B-60519634 i amb domicili a Plaça J.A. Escuredo Raimondez, 21290 JABUGO (Huelva), amb telèfon 959.121.009.


Als efectes de de comunicació i notificacions de l'usuari amb La Jabugueña, aquest haurà de fer a través del formulari de sol·licitud d'informació o al correu electrònic: lajabuguena@lajabuguena.com.

 

PRESTACIÓ DE SERVEIS

Mitjançant la seva pàgina web, La Jabugueña ofereix a l'usuari informació sobre els seus productes i serveis. La informació proporcionada en aquesta "web site" és merament orientativa i a tall d'exemple dels productes oferts per aquesta empresa. Per a més informació l'usuari podrà posar-se en contacte amb La Jabugueña mitjançant el formulari de sol·licitud d'informació, per e-mail, per telèfon o per fax.


PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

La Jabugueña és propietària de la pàgina web www.lajabuguena.com i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l'esmentada pàgina així com de tots els continguts de la mateixa i del nom de domini www.lajabuguena.com. La totalitat d'aquest "web site": text, imatges, marques comercials, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.


Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàgines web a les quals el "web site" de La Jabugueña redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini de les mateixes, corresponen als seus propietaris.


Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest "web site" i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de La Jabugueña.


Queda prohibit de forma expressa que qualsevol pàgina web que contingui un link a aquest "web site", o esmenti els seus continguts, mantingui els frames de la pàgina d'origen ja que el seu manteniment comporta per a l'usuari confusió sobre la titularitat dels continguts d'aquesta pàgina web, representant així mateix una violació del dret de la propietat industrial d'aquest "web site". És per això que l'usuari ha de saber que està entrant en aquesta pàgina web i ha de percebre en el seu navegador l'adreça URL d'aquest "web site".


POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).Al final d'aquest document s'especifica informació especial en el cas de l'ús de les xarxes socials. També s'aplicarà a qualsevol procediment intern de l'empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.
En qualsevol d'aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc... i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.


Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?
En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per La Jabugueña, amb domicili social Plaça J.A. Escuredo Raimondez, 21290 JABUGO (Huelva), C.I.F. B-60519634 i correu electrònic lajabuguena@lajabuguena.com.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals? (En cas de nomenar Delegat, si no és obligatori)
El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en La Jabugueña i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: lajabuguena@lajabuguena.com.

Què Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos?
Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

 

Apartat

Dades

Finalitat i legitimació

Destinataris

Contacte

Nom, telèfon

i mail

Respondre la seva consulta
legitimat per la seva

sol·licitud prèvia.

La nostra empresa.

 

 

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

La Jabugueña utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d'aquestes dades.

 

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d'una relació contractual.

2.- Quan ens dóna el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de La Jabugueña per mostrar-serveis, productes i iniciatives que puguin interessar-li.

4.- Compliment d'obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: lajabuguena@lajabuguena.com.

 

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s'atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d'aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s'ha prestat el consentiment.

 

Dades no pertinents

La Jabugueña adverteix l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

 

Quant de temps conservarem les seves dades?

La Jabugueña guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

 

A qui comunicarem les seves dades?

La Jabugueña només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s'indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

 

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l'usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

 

Mesures de seguretat

La Jabugueña assegura l'absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s'han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

 

L'Usuari es compromet a fer un ús diligent ia no posar a la disposició de tercers el seu nom d'usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l'empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d'accés de tercers al seu usuari.

 

 

Dret

Contingut

   Canal d'atenció

Accés

Podrà consultar les dades personals gestionats per La Jabugueña.

 

 

 

 

 

   lajabuguena@lajabuguena.com

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.

Supressió

Podrà sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals

Oposició

Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació del

tractament

Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos:

  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les teves dades
  • Quan La Jabugueña. no necessiti tractar les seves dades, però vostè els necessitis per a l'exercici o defensa de reclamacions.

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic

 

 

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d'acord amb la normativa pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça lajabuguena@lajabuguena.com.

Això no obstant, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.

L'exercici dels seus drets és gratuït.

 


LLEI DE COOKIES

En compliment del Real Decreto-ley 13/2012 l'informem que aquesta web disposa de cookies amb l’objectiu estadístic i de fer més funcional i útil la navegació dels usuaris a la nostra pàgina web. En aquest sentit i amb l’objectiu de garantir a l’usuari tota la informació necessària per a la correcta navegació, posem a disposició de l’usuari el següent text informatiu sobre què són les cookies, quina tipologia de cookies existeixen a la nostra pàgina web i com pot l’usuari configurar o deshabilitar.


1. Què són les cookies (cookies)

Actualment, totes les pàgines web, independentment del servei que presten, utilitzen cookies, és a dir, guarden una informació mínima de la utilització realitzada per l’usuari a la pàgina web. Una cookie pot definir-se com un petit arxiu de text o dispositiu d’ús generalitzat que es descarrega en l’equip terminal de l’usuari quan navega per les pàgines web amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació.

2. Tipologia de cookies

• Cookies “estrictament necessàries”: Són aquelles cookies considerades imprescindibles per a la navegació per la pàgina web ja que faciliten a l’usuari la utilització de les seves prestacions o eines com, per exemple, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, entre d’altres. Sense aquestes cookies, les funcions esmentades quedarien inhabilitades.


• Galetes sobre comportament: Són aquelles cookies seu objectiu és la recopilació d’informació relativa als usos de navegació de l’usuari, com ara les pàgines que són més visitades, els missatges d’error, entre d’altres, amb l’objectiu per part del responsable, d’introduir millores en la pàgina web sobre la base de la informació recopilada per aquestes cookies. La informació recopilada per aquestes cookies és anònima no pot identificar l’usuari personalment i per tant s’utilitza exclusivament per al correcte funcionament de la pàgina web.


• Galetes de funcionalitat: Són aquelles cookies que permeten recordar a la pàgina web les decisions que l’usuari pren, per exemple: s’emmagatzemarà la ubicació geogràfica de l’usuari per assegurar que es mostra el lloc web indicat per a la seva regió, el nom d’usuari, l’idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual s’accedeix a la pàgina web, entre d’altres. L’objectiu és la prestació d’un servei més personalitzat. La informació recopilada per aquestes cookies és anònima no pot identificar l’usuari personalment i per tant s’utilitza exclusivament per al funcionament de la pàgina web.


• Galetes de personalització i de publicidad: Son aquelles cookies que s’utilitzen pels operadors publicitaris amb el permís del titular de la pàgina web, les quals recullen informació sobre les preferències i eleccions de l’usuari en la navegació per llocs web. S’adrecen a les xarxes de publicitat que les utilitzen per després mostrar a l’usuari anuncis personalitzats en altres llocs web.


Les cookies utilitzades en aquesta pàgina web són:

Cookies “estrictament necessàries” i Cookies sobre comprtament, per l'ús estadístic de la seva navegació.

Cookies Pròpies:

PHPSESSID: Galeta que identifica la sessió de l'usuari. Té una durada de 3000 milisegons.

Cookies de Tercers:

GOOGLE UNIVERSAL ANALYTICS

_ga: utilitza un identificador anònim per distingir usuaris anònims i realitzar anàlisis sobre les interaccions dels usuaris en l'aplicació per tal d'optimitzar els serveis que s'ofereixen. Té una durada de 2 anys.


                

4. Acceptació de la Política de cookies
La nostra empresa assumeix que vostè accepta l'ús de cookies. No obstant això, mostra informació sobre la seva Política de cookies a la part superior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió amb l'objecte que vostè sigui conscient.

Davant d'aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:
- Accepta cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina del portal durant la present sessió.
- Tanca. Es oculta l'avís en la present pàgina.
- Modificar la configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies i modificar la configuració del seu navegador.

5. Procediment d’oposició a la instal·lació de les cookies

La majoria d’ordinadors accepten la utilització de cookies automàticament. No obstant això, l’usuari té la possibilitat de decidir si manté les cookies habilitades o no al seu ordinador. El fet de desactivar les cookies pot implicar la pèrdua d’un funcionament òptim de la pàgina web quedant inhabilitades algunes de les característiques o serveis prestats per la mateixa. No obstant això, fins i tot havent desactivat totes les cookies al navegador web recull determinada informació essencial per al funcionament bàsic de la pàgina web. L’usuari que vulgui desactivar les cookies pot fer-ho des de la secció de preferències del seu navegador d’Internet. Depenent del navegador de seguir determinats passos per modificar la configuració de les cookies al seu ordinador:


A més, també pot gestionar el magatzem de cookies al seu navegador a través d'eines com les següents:


NORMES D'UTILIZACIÓ

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta WEB o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

 

RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d'oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.
De tota manera, l'informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.


La Jabugueña no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.


La Jabugueña no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:


- Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions
- Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació.
- Ús indegut o inadequat del lloc web.
- Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix. EL usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

 

Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.


LEGISLACIÓ

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.


LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La Jabugueña no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona el "web site" www.lajabuguena.com, així com tampoc dels possibles incompliments de la legislació vigent en cada moment en què aquestes pàgines puguin incórrer.


La Jabugueña no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l'ús d'aquest "web site" o dels seus continguts, inclosos els danys informàtics i la possible informació de virus.